On-line testy

Zde najdete několik adres, kde můžete zjistit, jak jste na tom se znalostí providel silničního provozu a také si nanečisto vyzkoušet, jak dopadnou Vaše testy k získání řidičského oprávnění.

Ministerstvo dopravy - schválené zkušební otázk y ke zkouškám uchazečů o řidičské oprávnění. Rozděleno podle jednotlivých skupin a také oblastí zkoušek.

Zákruta - testy křižovatek, dopravních značek a pravidel silničního provozu. Pro ty, kdo vyznávají heslo škola hrou je zde i "autoškola hrou"!

E-testy - zde si můžete rovněž vyzkoušet testy , používané u zkoušek pro získání ŘP i s rozborem zodpovězených otázek. Zdarma je pouze vyplnění jednoho testu. Pokud budete mít zájem o podrobnější rozbor, má zde naše autoškola založenu třídu, kam se můžete přihlásit a získat tak detailnější přehled o vašich znalostech. Přihlašovací jméno a heslo zašlete na náš e-mail.