Přihláška

Jak se přihlásit?

Před započetím studia je třeba splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb.

Od 1.7.2006 je rovněž třeba přiložit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Tuto část vyplní Váš praktický lékař.
Žádost o řidičské oprávnění si, prosím, vytiskněte na jeden list papíru (oboustranně).

Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kancelářích autoškoly:

Benešov

Vlašim

Po telefonické domluvě samozřejmě i mimo úřední hodiny.